Definicija geotekstila i geotekstila i odnos između njih

Geotekstil je definisan kao propusna geosintetika u skladu sa nacionalnim standardom “GB/T 50290-2014 Tehničke specifikacije primene geosintetike”.Prema različitim metodama proizvodnje, može se podijeliti na tkani geotekstil i netkani geotekstil.Među njima su: tkani geotekstili tkani od vlaknastih niti ili filamenata raspoređenih u određenom smjeru.Netkani geotekstil je tanka podloga napravljena od kratkih vlakana ili filamenata raspoređenih nasumično ili orijentiranih, te geotekstila formiranog mehaničkim i termičkim vezivanjem ili kemijskim vezivanjem.

jhg (2)

Geotekstili su definisani u skladu sa nacionalnim standardom “GB/T 13759-2009 Geosintetički termini i definicije” kao: ravna, filtrirana vrsta koja se koristi u kontaktu sa tlom i (ili) drugim materijalima u kamenogradnji i građevinarstvu Tekstilni materijal koji se sastoji od polimeri (prirodni ili sintetički), koji mogu biti tkani, pleteni ili netkani.Među njima: tkani geotekstil je geotekstil sastavljen od dva ili više niza niti, filamenata, traka ili drugih komponenti, obično okomito isprepletenih.Netkani geotekstil je geotekstil napravljen od orijentiranih ili nasumično orijentiranih vlakana, filamenata, traka ili drugih komponenti putem mehaničke konsolidacije, termičkog vezivanja i/ili kemijskog vezivanja.
Iz gornje dvije definicije može se vidjeti da se geotekstili mogu smatrati geotekstilima (odnosno, tkani geotekstili su tkani geotekstili; netkani geotekstili su netkani geotekstili).

jhg (1)


Vrijeme objave: 29.12.2021